Tel: +47 47 90 83 37
Incentiv program.
Incentiver og corporate events er verktøy innen relasjonsbygging, og må sees i sammenheng med øvrige tiltak bedriften gjennomfører for å utvikle kundeforhold, og for å nå sine resultat mål.


Incentiver og corporate events

Incentiver og corporate events er verktøy innen relasjonsbygging, og må sees i sammenheng med øvrige tiltak bedriften gjennomfører for å utvikle kundeforhold, og for å nå sine resultat mål. Vi er av den oppfatning at alle ledd i organisasjonen må aktiviseres i arbeidet rundt relasjonsbyggende tiltak. Aktivisering medfører at samtlige deler av virksomheten involveres og ikke bare orienteres, som er en passiv og ikke-inkluderende arbeidsform.

Corporate events er en kommunikasjonskanal. Den er direkte - kunder og ansatte mottar informasjon i en positiv atmosfære som gjør at vi har deres fulle oppmerksomhet.


Kundenes forankring til selskapet

Relasjoner er personlige og varierer fra kunde til kunde. Imidlertid har relasjonen en forankring til selskapets profil og kundens opplevelse av denne.

Nedenstående modell viser ulike type forankring ved valg av selskap.

1.Strukturell forankring - a. Kunde og leverandør har integrerte systemer, de tjener penger sammen, planlegger sammen, og har felles strukturer.

2. Merkevare- eller verdibasert forankring - a. Funksjonell eller følelsesmessig forankret. Kundene er villige til å betale mer.
Verdibasert: Bonus eller lojalitetssystemer.

3.Holdningsmessig forankring - a. Profesjonalitet, kundefokus, dyktighet, kultur, relasjonsevner.

4.Vi kjøper av mennesker vi liker - Typisk for bransjer som regnskap, konsulenter, frisører etc.

Disse forankringene kan variere fra kunde til kunde, men som regel er det en som er mest fremtredende. Den personlige forankringen er viktig, men må ikke være den eneste. Flytter kundens kontakt til konkurrenten, risikerer vi at også kunden flytter.

Relasjoner starter internt

Relasjonsbygging starter internt gjennom å forankre selskapets verdier, holdninger og målsettinger hos de ansatte. Kundene møter selskapets medarbeidere og ikke selskapet i den daglige kontakten. Derfor må medarbeiderne ha selskapets holdninger under huden og kommunisere disse gjennom sin atferd uansett i hvilken del av organisasjonen de arbeider.

Hovedtyngden av det relasjonsbyggende arbeidet skjer i deler av organisasjonen som er langt fra toppledelsen i selskapet. Spesielt i selskaper som har vokst gjennom oppkjøp eller gjennomført sammenslåinger, kan vi oppleve at enkelte forretnings områder og innlemmede deler av organisasjonen fortsatt opererer som selvstendige enheter med tyngre forankring i fortid enn fremtid.

Relasjoner som investering

Det er gjort uttalige analyser av kostnadene ved å beholde kunder, kontra å måtte skaffe nye. Selskapets fokus flyttes fra å være jegere til å bli vinbønder som forvalter sin kundeportefølje gjennom å utvikle sine relasjoner.

Selv velutviklede virksomheter har overvekt på rekruttering av nye kunder fremfor å forsterke relasjonene mot eksisterende kunder. Millioner av kroner benyttes på massekommunikasjon. På grunn av mye støy i disse kanalene, roper bedriftene høyere og høyere i sine forsøk på å bli hørt.

Selgere belønnes på nyrekruttering og kampanjesalg, mens kundelønnsomheten og langsiktighet i kundeforholdet ikke belønnes på tilsvarende måte. Selvsagt vil en offensiv jegerstrategi gjelde for de markeder man ønsker å vokse i, men allerede fra starten er det fornuftig å investere i kundeforholdet.

Erfaringsmessig vet vi at relasjonsbygging sjelden er tema når strategi diskuteres. Fokuset ligger på retning, målsettinger, produktutvikling osv. Kundeutvikling og forankring av kunder har en vel så stor påvirkning på selskapets resultat.

Av interesse å se nærmere på?

Ta kontakt med oss for en utviklende og spennende fremtid