Tel: +47 47 90 83 37

Events

Corporate events er en kommunikasjonskanal. Den er direkte - kunder og ansatte mottar informasjon i en positiv atmosfære som gjør at vi har deres fulle oppmerksomhet. Corporate events er å anse som et verktøy som kan nyttes til å underbygge interne prosesser, til å styrke kundeforhold, og til å bedre din bedrifts prestasjoner.

Vi kan være med dere i ulike deler av dette arbeidet – sammen kan vi produsere og levere den arenaen og det innholdet nettopp dere er ute etter.


Jubileum

Dette er anledningen til se tilbake og minnes de som har vært med å bygge bedriften. Til å minnes de ulike årtier som har gått, og som bar med seg store og små utfordringer og muligheter. En anledning til å minnes alle de fasetter som har vært med på å farge bedriften slik den fremstår i dag. Det er også anledningen til å manifestere bedriftens og dens ansattes stolthet og vitalitet, og se fremover mot de mulighetene som finnes i nær og fjern fremtid.

Det er viktig at arrangementet er bygget rundt bedriftens verdier, og ivaretar helhet, samt har en iboende kraft som er med på å bidra til å løfte bedriften inn i fremtiden.

Vi hjelper gjerne til.


Kick-off

Dette er en begivenhet, og et begrep som er kjent for de fleste, men det er viktig å ha riktig fokus når slike arenaer bygges.

Hva er dere ute etter? Revitalisere bedriften, en frisk start på et nytt år…….?

Det kan være så mangt, men det er uansett en begivenhet som bærer med seg ulike aspekter og forventninger, og som krever mye og velfundert arbeid for å skape de resultater man er ute etter.

Vi bidrar gjerne med vår kunnskap for å finne den formen og innholdet som ivaretar din bedrift.


Konferanser og kongresser

Dette er viktige arenaer for læring, refleksjon og erfaringsutveksling. Dette er arenaer som stiller store krav til faglige og sosiale rammer, logistikk, fysiske fasiliteter og tekniske leveranser.

Vi har lang og omfattende kunnskap i det å utvikle og gjennomføre konferanser og kongresser, og har bred erfaring med ulike fasiliteter over det ganske land, samt strategiske allianser som leverer alt innenfor områdene presentasjonsteknikk, lyd, lys og bilde.


Lansering

Dette er begivenheter som er av stor betydning, enten det dreier seg om nye produkter eller ideer som skal lanseres, og som er krevende å sette sammen for å oppnå den effekten man er ute etter.

Det er mer enn bruk av avanserte lys og lydshow som skal til for å få skape engasjement og begeistring for et nytt produkt eller en ny strategi.

Spør oss gjerne om råd.